Библијски институт

Градиво за тестове из Старозаветне историје

Градиво за први и други тест из Старозаветне историје:

I TEСТ: ИНав 1-10 (и мапа поделе племена из Д. Милин, Старозаветна историја, у: Сабрани списи, стр. 139), Суд (цела), Рут (цела), 1Сам (цела), 2Сам (цела).

II ТЕСТ 1Цар (цела), 2Цар (цела), Јездра (без родослова), Немија (цела), Амос (цела), Дан (цела), Јона (цела), Наум (цела), Товит (цела), Јудита (цела), Јестира (цела), 1Мак (цела), 2Мак (цела).  

 

Предметни наставници и сарадници