Библијски институт

Кратко упутство за израду семинарског рада

Стандард текста семинарских радова је следећи: фонт Times New Roman, величина 12, поравнати текст са обе стране маргине (опција Justify), проред, тј. размак између редова износи  1,5. Рад се пише искључиво на ћирилици по актуелном Правопису српског језика. 

Заглавље (насловна страна) треба да садржи следеће: 

Православни богословски факултет Универзитета у Београду, семинарски рад на тему: наслов теме, студент. Након заглавља иду скраћенице библијских књига, а после тога садржај рада. 

Структура рада треба да садржи следеће: 

Садржај, увод, образложење теме, структуру рада, методе рада, поделу на поглавља, закључак. Литература: наведите дела, где су издата и које године и стављајте у фусноту на сваком месту из којег је преузет садржај (неубацивање референце у фусноти рачуна се као плагијат). У садржају рада не убацивати дословно реченице из литературе уколико није у питању цитат. Библијске скраћенице се не наводе у фусноти већ у тексту у загради. Правила за цитирање види овде

Садржаје са интернета дозвољено је користити под условом да се у фусноту копира пун линк текста и датум преузимања. Од интернет ресурса избегавати Wikipediа-у, јер нема потписане ауторе, односно увек тражити сајтове са већом релевантношћу (сајтове библијских института и универзитета) који на крају имају потписане ауторе као и претраживаче који нуде велики избор периодике попут jstor.org. 

Литература на крају

Наведите дела, где су издата и које године. За Свето Писмо убацити преводиоца, издавача , место издавања и време. Правила за цитирање види овде

Пример добро урађеног семинарског рада можете погледати овде

 

 

Предметни наставници и сарадници