Библијски институт

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

доц. др Ненад Божовић

  • Интертестаментарна књижевност

проф. др Родољуб Кубат

  • Примењена егзегеза (2 часа предавањâ и 2 часа вежби),
  • Теологија старозаветних пророка [изборни] (2 часа предавањâ и 1 час вежби),
  • Методологија израде научног рада (2 часа предавањâ).

проф. др Предраг Драгутиновић

  • Свет Новог Завета (2 часа предавањâ),
  • Novum Testamentum Patristicum [изборни] (2 часа предавањâ и 1 час вежби),
  • Методологија израде научног рада (2 часа вежби).

доц. др Владан Таталовић

  • Свет Новог Завета (2 часа вежби),
  • Егзегеза и теологија списâ Св. Јована Богослова [изборни] (2 часа предавањâ и 1 час вежби).
 

Предметни наставници и сарадници