Библијски институт

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

доц. др Ненад Божовић

 • Увод у Стари Завет (оба смера: по 2 часа предавањâ и по 1 час вежби),
 • Старозаветна историја (оба смера: по  2 часа предавањâ и по 1 час вежби).

 проф. др Родољуб Кубат

 • Старозаветна егзегеза (оба смера: по 2 часа предавањâ),
 • Старозаветна теологија (оба смера: по 2 часа предавањâ).

проф. др Предраг Драгутиновић

 • Увод у Нови Завет (оба смера: по 2 часа предавањâ),
 • Библијска ерминевтика (оба смера: по 2 часа предавањâ и по 1 час вежби).

проф. др Порфирије Перић

 • Теологија Новог Завета (Богословско-катихетски: 2 часа предавањâ и 1 час вежби).

доц. др Владан Таталовић

 • Егзегеза Новог Завета (оба смера: по 2 часа предавања и по 2 часa вежби).

доц. др Драган Радић

 • Увод у Нови Завет (Богословско-катихетски смер: 1 час вежби,
  Богословско-пастирски смер: 1 час вежби),
 • Теологија Новог Завета (Богословско-пастирски смер: 2 часа предавања и 1 час вежби).

асистент Данило Михајловић

 • Старозаветна историја (оба смера: по 1 час вежби)
 • Старозаветна егзегеза (оба смера: по 1 час вежби),
 • Старозаветна теологија (оба смера: по 1 час вежби)
 • Библијска ерминевтика (оба смера: по 1 час вежби)

проф. др Војин Недељковић

 • Старојеврејски језик (изборни предмет)
 

Предметни наставници и сарадници