Библијски институт

[НОВО ИЗДАЊЕ] Европа и хришћанске вредности: путеви библијске рецепције (прир. Н. Божовић/В. Таталовић)

ЕВРОПА И ХРИШЋАНСКЕ ВРЕДНОСТИ

ПУТЕВИ БИБЛИЈСКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

ПРИРЕДИЛИ Н. БОЖОВИЋ И В. ТАТАЛОВИЋ

Овај тематски зборник представља први резултат тро¬годишњег научног пројекта „Европа и хришћанске вред¬ности“, који од 2018. године подржава београдска канце¬ларија немачке фондације „Конрад Аденауер“. Пројекат „Европа и хришћанске вредности“ би требало схватити као својеврсни рам којим су шире обухваће¬ни погледи на хришћанске основе савременог европског друштва, међусобно, овде, повезане у мозаичку предста¬ву о важности истраживања библијске рецепције – дакле, путева тумачења и прихватања библијских текстова и њихове интерпретације у различитим историјским, кул¬турним и, уопште, животним оквирима. Садржина овог темат¬ског зборника, компонована од једанаест огледа о приме¬рима и путевима библијске рецепције, проистекла је из научних заседања, радионица и дискусија које су чиниле међународну конференцију „Зашто је рецепција важна?“, одржану од 31. маја до 3. јуна 2018. године у просторијама Православног богословског факултета у Београду. Садржај зборника можете погледати испод.

 

Предметни наставници и сарадници