Библијски институт

[СТИПЕНДИЈЕ] Конкурс фондације Конрад Аденауер за академску 2017/18

Немачка фондације Конрад Аденауер објављује конкурс за стипендије у академској 2017/18, а право учешћа у конкурсу имају студенти завршних година факултета, постдипломци или докторанди који су држављани Репубике Србије. О условима конкурса и пријавним формуларима више видети овде.

 

Предметни наставници и сарадници