Библијски институт

[НАЈАВА] Предавање: "У сусрет првом Лексикону библијске егзегезе у Србији" (Дом омладине Београда 13.12.2017)

У оквиру циклуса „Разговори о Библији, разговори о нама“ Дом Омладине Београд и Библијски институт ПБФ организују шесту по реду трибину на тему „У сусрет првом Лексикону библијске егзегезе у Србији“.

У издању Библијског института, ускоро из штампе излази Лексикон библијске егзегезе, чији су приређивачи професори Родољуб Кубат и Предраг Драгутиновић. Ово дело представља први српски лексикон овог типа. У изради лексикона учествују многобројни стручњаци из Србије и иностранства, реномирана имена у свету науке (У. Луц, Г. Тајсен, Е. Тов, Г. Штембергер, Џ. Бер, Џ. Фотопулос, Е. Лаут, Х. Караколис, К.-В. Нибур, Н. Тобиас, К. Шмид). Научни допринос Лексикона библијске егзегезе огледа се пре свега у високопрофилисаном критичком осврту на актуелне теме у свету библистике из перскективе православне традиције. Овим се уједно утире пут развоја јединственог библијског херменеутичког дискурса који нуди адекватне одговоре на изазове поимања егзегетских критеријума који се заснивају на историји рецепције источно-православног предања. Оригиналност Лексикона уочава се и у томе што, поред основних егзегетских поља, покрива готово све веће области у којима је Свето Писмо пронашло своју примену.

Овај Лексикон пионирски је подухват српских библиста, а ова трибина начин да се истакне важност истог за српску, али и ширу научну јавност.

 

 

Предметни наставници и сарадници