Библијски институт

Диференцијални испит - Библија у Цркви и култури

Силабус | Прилози 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ - БИБЛИЈА У ЦРКВИ И КУЛТУРИ

Религиолошки смер – мастер 

 

Обавезне консултације: 

Проф. др Предраг Драгутиновић 

 

ЛИТЕРАРАТУРА: 

 

Извор:  

СВЕТО ПИСМО СТАРОГ И НОВОГ ЗАВЕТА 

 

Секундарна литература: 

1. Дрејн Џон, Увођење у Стари Завет, Београд 2003, 37-287; 

2. Дрејн Џон, Увођење у Нови Завет, Београд 2004; 

3. Пеликан Јарослав, Чија је Библија, Крагујевац 2014; 

4. Тајсен Герд, Сенка Галилејца, Крагујевац 2013.

 

 

Предметни наставници и сарадници