Библијски институт

Списак испитних питања из Старозаветне историје за академску 2017/18

1. Увод у Старозаветну историју и библијску археологију

2. Епоха старозаветних патријараха 

3. Излазак из Египта (~1250)

4. Освајање Ханана (~1230-1200)

5. Доба судија (~1200-1020)

6. Одлике ране монархије (1020-922)

7. Цар Саул (1020-1000)

8. Цар Давид (1000-961)

9. Цар Соломон (961-928)

10. Соломонов храм (~957)

11. Подела монархије (~922)

12. Амријева династија I (Амрије и Ахав)

13. Амријева династија II (Охозија и Јорам)

14. Јујева династија I (Јуј и Јоахаз)

15. Јујева династија II (Јоас и Јеровоам II)

16. Јудејско царство од поделе 922. до пада Самарије 722.

17. Пад Самарије (722)

18. Цар Ахаз (736-716)

19. Цар Језекија (716-687)

20. Цар Манасија (687-642)

21. Цар Јосија (640-609)

22. Пад Јерусалима – околности и последице (586)

23. Ропство у Вавилону (586-538)

24. Повратак из ропства (538)

25. Јездра и Немија 

26. Од Јездре до Макавеја – Јевреји под персијском и јелинском влашћу 

27. Макавејски устанак (168-134) 

28. Хасмонејска династија од Јована Хиркана до Ирода Идумејца 134. г. пХ – 4. 

 

 

Предметни наставници и сарадници