Библијски институт

[ПОСЕТЕ] Колоквијум докторанада са Теолошког факултета Универзитета у Берну и Православног богословског факултета у Београду

У просторијама Библијског института у Београду, 10. октобра 2018. године, организован је сусрет студената докторских студија Теолошких факултета из Берна и Београда. Подсетивши присутне на вишедеценијску сарадњу Теолошких факултета из Берна и Београда, и истакавши да се окупљени налазе окружени књигама које је професор Улрих Луц (Берн) поклонио Библијском институту, проф. Предраг Драгутиновић је упутио речи добродошлице гостима из Швајцарске и пожелео им пријатан боравак на Институту. Млади докторанди су, у присуству ментора, приказали резултате својих дисертација, након чега је уследина плодотворна дискусија која им је омогућила да своје резултате сагледају из другачије перспективе. Сусрет је протекао у пријатној атмосфери и академском духу.  

Colloqium of PhD students from Theological faculty at University in Bern and Orthodox Theological faculty at University in Belgrade

 The gathering of PhD students of theology from Theological Faculty of Belgrade and Theological Faculty of Bern was organized at Biblical Institute in Belgrade at 10th of October. Professor Predrag Dragutinovic welcomed participants from Switzerland and reminded everyone about several decades lasting tradition of cooperation between Theological Faculty from Bern and Theological faculty from Belgrade. He also emphasized the fact that the participants were surrounded with books which were the present of Prof Urlich Luz (Bern). Young PhD students presented results of their theses and afterwards a very productive discussion took place, which helped the students to get new perspective and insight into their research. The academic atmosphere of gathering was very pleasant and productive.

 

Предметни наставници и сарадници