Библијски институт

Новозаветна теологија

Питања из Новозаветне теологије за 2022/23. (ажурирано 18.06.2023)

1. О новозаветној теологији

2. Приступи: системски и наративни/синхрони

3. Литерарна критика/историја редакције 

4. Теологија Новог Завета – кратак историјат дисциплине 

5. Теологија Новога Завета (Рудолф Бултман)

6. Теологија Новог Завета као историја спасења (Оскар Кулман)

7. Теологија Новог Завета као религија првих хришћана (Герд Тајсен)

8. Историјски Исус: Потраге

9. Историјски Исус: Проблем извора 

10. Ис 52-53 као основ новозаветне христологије 

11. Пролог Еванђеља по Марку

12. Завршетак Еванђеља по Марку

13. Христова чуда у Еванђељу по Марку

14. Месијанска тајна у Еванђељу по Марку

15. Псалми у опису страдања у Еванђељу по Марку (Пс 42-43; 110,1; 22; 69)

16. Теологија крста у Еванђељу по Марку

17. Родослов Исуса Христа у Еванђељу по Матеју

18. Родослов Исуса Христа у Еванђељу по Луки 

19. Христолошке титуле у синоптичком предању: Син Давидов 

20. Христолошке титуле у Еванђељу по Матеју: Емануил

21. Христолошке титуле у синоптичком предању: Син Божји

22. Тумачење јудејске Библије у Еванђељу по Матеју

23. Мт 28,16-20: Анализа 

24. Историја спасења у Еванђељу по Луки 

25. „Пророк-христологија“ у Еванђељу по Луки 

26. „Сотир-христологија“ у Еванђељу по Луки

27. „Пут“ у Еванђељу по Луки 

28. Теолошки концепт Дела апостолских 

29. Приказ апостола Павла у Делима апостолским 

30. Мисија у Делима апостолским 

31. „Логос-христологија“ у Еванђељу по Јовану 

32. „Ја-јесам-христологија“ у Еванђељу по Јовану (6,20; 18,6)

33. Концепт „шехина“ у Еванђељу по Јовану

34. Завршетак Еванђеља по Јовану (Јн 20,30-31)

35. Оправдање вером у посланицама Апостола Павла (Рим и Гал) 

36. Теологија крста у 1Кор 2

37. Ранохришћанска киригма 1Кор 15,3-8

38. Црква као Тело Христово 

39. Етика у посланици Филимону 

40. Христолошка химна Фил 2,6-12

41. Христолошка химна у Кол 1,12-22

42. Есхатологија апостола Павла (1Кор 15,51-58; 1Сол 4,13-17)

43. Теолошке теме посланице Јеврејима 

44. Саборне посланице

45. Вера и дела у посланицама апостола Павла и посланици Јаковљевој

46. Етика у 1. посланици Јовановој 

47. Христологија Откривења Јовановог

48. Апокалиптика у НЗ  (Отк; Мк 13; 2Кор 12,1-4)

 

Предметни наставници и сарадници