Библијски институт

Увод у Стари Завет

Распоред држања вежби из Увода у Стари Завет за 2021/2022 (катихетски и пастирски)

Зимски семестар:

13.10. Први час - упознавање са градивом

Опширније...

Градиво за други тест из Увода у Стари Завет (2022)

Други тест из Увода у Стари Завет одржаће се 25. маја 2022. године у термину вежби . Што се тиче градива за тест потребно је припремити само она поглавља која су назначена испод: 

Опширније...

Све информације о предмету Увод у Стари Завет за академску 2021/22

У прилогу се налазе све информације о испиту Увод у Стари Завет укључујући информације о предиспитним обавезама, присуству на предавањима и вежбама, предиспитним тестовима, градиву за испит, литератури и испитним питањима за академску 2021/2022 годину.

Опширније...

Кратко упутство за израду семинарског рада

Стандард текста семинарских радова је следећи: фонт Times New Roman, величина 12, поравнати текст са обе стране маргине (опција Justify), проред, тј. размак између редова износи  1,5. Рад се пише искључиво на ћирилици по актуелном Правопису српског језика. 

Опширније...

 

Предметни наставници и сарадници