Библијски институт

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

проф. др Родољуб Кубат

  • Старозаветни монотеизам,
  • Теолошка ерминевтикa.

проф. др Предраг Драгутиновић

  • Контекстуална ерминевтика Новога Завета.
 

Предметни наставници и сарадници