Библијски институт

[ПОСЕТЕ] Посета међународне делегације библиста 10.11.2017. (Visit of international biblical scholars)

У петак, 10. новембра 2017. године, Православни богословски факултет Универзитета у Београду посетила је међународна делегација библиста. Реч је о истраживачима посвећеним превођењу Светог Писма Новог Завета који похађају мастер програм при Сан Пелегрино Универзитетској Фондацији у Риму, а са финансијском подршком Најда института за библијске студије из Њујорка. У делегацији су, између осталих били: др Сајмон Крисп, сарадник Најда института за библијске студије Америчког библијског друштва, професор др Милтиадис Константину, декан Теолошког факултета Аристотеловог универзитета у Солуну и студенти полазници програма. На Православном богословском факултету делегацију су дочекали проф. др Предраг Драгутиновић и проф. др Родољуб Кубат заједно са студентима са домаћег факултета. Гостима су показали факултетски параклис посвећен Св. Јовану Богослову и Библијски институт. Професори и студенти су разменили своја истраживачка искуства у оквиру библијских студија и претпоставили могућности међународне сарадње.

On Friday, 10th of November, a group of international biblical scholars visited the Faculty of Orthodox Theology of the Belgrade University. These scholars are working on translation of The New Testament, a program of master studies at San Pellegrino University Foundation in Rome (Foundazione Universitaria San Pellegrino/ FUSP), founded by Nida Institute for Biblical Scholarship of New York. Among the scholars and students who visited the Faculty were, among others, dr Simon Crisp, collaborator at Nida Instite for Biblical scholarship of American Bible Society, prof. dr Miltiadis Konstantinou, dean of Theological Faculty of Aristotle University in Thessaloniki and many other master students. At Faculty of Orthodox Theology in Belgrade, the group was hosted by prof. dr Predrag Dragutinović and prof. dr Rodoljub Kubat who showed them faculty Paraklis dedicated to St. John the Theologian and Biblical Institute. Professors and students exchanged their academic research experiences and discussed possible international cooperation.

 

Предметни наставници и сарадници