Библијски институт

Све информације о диференцијалном испиту из Светог Писма Старог Завета

I Литература

Литература за диференцијални испит која је објављена на сајту факултета за диференцијални испит је валидна и актуелна http://www.bfspc.bg.ac.rs/prilozi/predmeti/001-Diferencijalni-SZ.pdf. У сваком случају преносимо је овде још једном у html-формату. 

Извор: – СВЕТО ПИСМО СТАРОГ ЗАВЕТА 

Литература: 

– МИЛИН, ДРАГАН, Увод у Свето Писмо Старог Завета, Београд 1991, 29-37. 87-97. 106- 108. 111-116. 

– HARRINGTON, WILFRID, Uvod u Bibliju, Zagreb 1977, 19-41. 115-120. 

– ДРЕЈН, ЏОН, Увођење у Стари Завет, Београд 2003, 37-287. 

– HARRINGTON, WILFRID, Uvod u Stari Zavjet, Zagreb 1987. 

– КУБАТ, РОДОЉУБ, Основе старосавезне антропологије, Београд • Нови Сад 2008. 

– MCKENZIE, JOHN, Starozavjetna biblijska teologija, у: Biblijska teologija Starog Novog zavjeta, Zagreb 1980, 146-225. 

– КУБАТ, РОДОЉУБ, Полифонија теолошких исказа у Старом Савезу, у: Српска теологија данас 1, Београд 2009, 121-131. 

II. Основне информације: 

За диференцијални испит задужен је проф. др Родољуб Кубат. Испит се дели на три или евентуално четири дела због обимне грађе (како студент изабере). Први део тиче се Светог Писма, други тиче се градива из књига Д. Милин, Старозаветна историја и W. Harrington, Uvod u Stari Zavjet, трећи део је Џ. Дрејн, Увођење у Стари Завет, Р. Кубат, Основе старосавезне антропологије и MCKENZIE, JOHN, Starozavjetna biblijska teologija.  

Први део испита може се полагати у терминима консултација код доц. др Н. Божовића (четвртак 13.30-15.00, кабинет 326), а остале је неопходно полагати код професора усмено у терминима његових консултација (среда 10.15-11.45, кабинет 330). Обавезно је пре доласка на термин консултација јавити се на мејл како би дошло до потврде термина (због конференција или непредвиђених службених обавеза може доћи до померања). 

III. Инструкције за полагање првог дела диференцијалног испита:

Први део тиче се наративних односно приповедних целина Светог Писма. Главна литература је је само Свето Писмо. Сама питања су одређене личности или  догађаји. Пример 1: питање - Агара (личност) – одговор: Агара је робиња  Сарина, пореклом Мисирка. Помиње се у Књизи Постања. Она је родила  Авраму Исмаила... (итд) и препричати догађаје које се тичу Агаре (налазе се у поглављима Пост 16 и 21). Пример 2: догађај – Саулова смрт. Саул је био цар Израиља и смрт његова и његових синова описана је на крају Прве књиге Самуилове итд.... (1Сам 31 и 2Сам 1).

За припрему првог дела се препоручује прилози из Старозаветне историје који су обрађивани на вежбама и који се могу наћи на овом линку. Прилози сажимају најважније догађаје и личности из СЗ почев од Пост 11 до самог краја. Поред прилога о садржају литературе, постоје и табеле са хронологијама царева и родослова патријараха који пружају прегледну слику и који су нарочито важни за припрему теста и испита. Студентима се препоручује да усвоје најважније датуме старозаветне историје дате у овом документу, како би имали преглед осталих старозаветних догађаја. Следећи списак треба да послужи студентима као орјентир за полагање првог дела испита:

1. 1Мој (Постање) Пост (цела)

2. 2Мој (Излазак) Изл 1-21, 32-34,

3. 4Мој (Бројеви) Бр 20-25, 31-34

4. 5 Мој (Поновљени закони), Пнз 1-3, 31-34

5. ИНав (Књига Исуса Навина) цела

6. Суд (Књига о Судијама) цела

7. 1-2Сам (Прва и Друга књига Самуилова) целе

8. 1-2Цар (Прва и Друга о царевима) целе

9. Језд (Књига Јездрина) (без погл. 2, 1-63, 8, 1-21, 11, 20-44)

10. Нем (Књига Немијина)(без погл. 7, 10-12)

11. Јер (Књига пророка Јеремије) (треба 1, 19-21, 27-28, 31-43)

12. Иса (Књига пророка Исаије) (треба 1, 6-7, 36-39, 53)

13. Дан (Књига пророка Данила) (треба 1-6)

14. Јон (Књига о Јони) цела

15. Јест (Књига о Јестири) цела

16. Ам (Књига пророка Амоса) цела

17. Јуд (Књига о Јудити) (цела)

18. Тов (Књига о Товији) (цела)

19. 1-2 Maкк (Прва и Друга макавејска) целе

IV. Полагање осталих делова испита:

Остали делови испита полажу се усмено у терминима консултација код проф. Кубата. Обједињен списак питања за диференцијални испит не постоји. Пре доласка на полагање диференцијалног испита неопходно је да се студент макар једном консултује са професором у вези са градивом и литературом. Пријаву за диференцијални испит студент добија на студентској служби. 

 

 

Предметни наставници и сарадници