Библијски институт

 

ЛЕКСИКОН БИБЛИЈСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ

(LEXICON OF BIBLICAL EXEGESIS)

прирeђивачи Р. Кубат / П. Драгутиновић (у припреми) 

У издању Библијског института, ускоро из штампе излази Лексикон библијске егзегезе, чији су приређивачи професори Родољуб Кубат и Предраг Драгутиновић. Ово дело представља први српски лексикон овог типа. У изради лексикона учествују многобројни стручњаци из Србије и иностранства, реномирана имена у свету науке (У. Луц, Г. Тајсен, Е. Тов, Г. Штембергер, Џ. Бер, Џ. Фотопулос, Е. Лаут, Х. Караколис, К.-В. Нибур, Н. Тобиас, К. Шмид). Научни допринос Лексикона библијске егзегезе огледа се пре свега у високопрофилисаном критичком осврту на актуелне теме у свету библистике из перскективе православне традиције. Овим се уједно утире пут развоја јединственог библијског херменеутичког дискурса који нуди адекватне одговоре на изазове поимања егзегетских критеријума који се заснивају на историји рецепције источно-православног предања. Оригиналност Лексикона уочава се и у томе што, поред основних егзегетских поља, покрива готово све веће области у којима је Свето Писмо пронашло своју примену.

Biblical Institute will soon publish Lexicon of biblical exegesis edited by Rodoljub Kubat and Predrag Dragutinović. This work represents the very first Serbian Lexicon of this kind. Many experts from abroad, as well as from Serbia were included In creation of this work. Those are renowned persons such as U. Luz, G. Theissen, E. Tov, G. Stemberger, J. Bear, J. Fotopoulos, A. Louth, C. Karakolis, N. Tobias, K.-W. Niebuhr, K. Schmid.  Scientific contribution of the Lexicon is recognized in highly profiled critical reconsideration of the actual topics from the perspective of Orthodox tradition. Together with that, Lexicon creates direction of development for unique biblical hermeneutical discourse. It offers on solutions to challenges for better understanding of exegetical criterions, which are based on history of reception of eastern orthodox tradition. Uniqueness of the Lexicon is emphasized by the fact that, besides basic exegetical areas, it covers almost all important fields in which Bible has found its application.   

 

Најновија издања

ЛЕКСИКОН БИБЛИЈСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ (LEXICON OF BIBLICAL EXEGESIS)

приређивачи: Родољуб Кубат и Предраг Драгутиновић (у припреми)

 


 

ХРИСТОС СВЕШТЕНИХ ПОВЕСТИ (CHRIST OF THE SACRED STORIES)

Ed. by Predrag Dragutinovic, Tobias Nicklas, Kelsie G. Rodenbiker, and Vladan Tatalovic - Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 453, Mohr Siebeck Tübingen 2017.

Каталог свих књига Библијског института Православног богословског факултета Универзитета у Београду:
katalog.binst.pbf.rs

 

Контакт

ПРАВОСЛАВНИ
БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ


БИБЛИЈСКИ ИНСТИТУТ


Мије Ковачевића 11б
11060 Београд
Република Србија


Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.